Tarih Seminari: William G. Gray (Purdue University)

LISTEN

Purdue Üniversitesi Tarih Bölümü ile Sabancı Üniversitesi Tarih Programı arasında yeni kurulan karşılıklı değişim ilişkisi çerçevesinde Purdue Üniversitesi'nden Profesör William G. Gray'in SSBF 2034'te vereceği "Germany in Europe: A Historical View of the Present Malaise" (Almanya ve Avrupa: Bugünkü Sıkıntının Tarihsel Köklerine Bir Bakış) başlıklı konferansa, HIST, POLS, ES ve MATS lisansüstü ile SPS ve IS lisans öğrencileri başta olmak üzere herkes davetlidir.