Anna Lindh/La Caixa ve SUCEES Seminar: Pere Villanova

LISTEN

Anna Lindh ve SUCEES Semineri

AVRUPA ÇALIŞMALARI SEMİNERİ

Pere Villanova

Is there an EU-Mediterranean common agenda? The Mediterranean as a Geopolitical Unit

 Seminer 1: 22 Nisan 2013, 11:30-14:30 FASS 2034    

 Seminer 2: 24 Nisan 2013, 12:30-15:30 FASS 1098 

 Seminer 3: 25 Nisan 2013, 12:30-15:30 FASS 2080