Anna Lindh/La Caixa ve SUCEES Semineri: Dilek Cindoğlu

LISTEN

 

Sabancı Üniversitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

 

AVRUPA ÇALIŞMALARI SEMİNERİ

(Anna Lindh/La Caixa Kürsüsü ve SUCEES kapsamında)

  

Cinsiyet bazında Demokratikleşme, Türkiye ve Akdeniz Ülkeleri  

 

Dilek Cindoğlu

Mardin Artuklu Üniversitesi 

 

25 Şubat 2013, Pazartesi

11:30-14:30 SSBF 2034