Course

LISTEN
ECON 301 Ekonometri Select Term:
Basit doğrusal regresyon, en küçük kareler, genelleştirilmiş en küçük kareler (GEK); uyumun iyiliği; tahmin, çıkarım, güven aralıkları ve hipotez testi; iktisat teorisi ve deneysel modelleme, ekonometri paket programlarına giriş.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 7.000
Prerequisite : Undergraduate level MATH 306 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D
Corequisite : ECON 301