Course

LISTEN
VA 322 Görsel Sanatlarda Sayısal Uygulama Select Term:
Bu derste görsel sanatların ortak yönleri sayısal sanat pratiği odaklı olarak incelenecektir. Ögrencilerden görsel araştırmalara yönelmeleri ve basılı, ya da uygun diğer sayısal ortamlarda geliştirdikleri fikirleri denemeleri ve görselleştirilmiş ürünlerini yayınlamaları beklenecektir. Bu vesileyle yerleşik ve yeni iletişim araçları arasındaki muhtemel karşılıklı ilişkiler incelenecektir. Bu ders boyunca öğrenciler tarafından yapılacak projelerde özgür düşünce üretiminin yanısıra, yaratıcılık, ifade ve teknik beceri arasında sağlam bir bileşimin ortaya konması talep edilecektir. Sürekli dönüşüm halindeki sayısal sanat alanına yönelik eleştirel ve kuramsal bir çerçevenin geliştirilmesi de bu ders süresince üzerinde durulacak bir konu olacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -