Course

LISTEN
SPS 303 Hukuk ve Etik Select Term:
Bu dersin amacı bir birey ve vatandaş olmanın anlamı üzerine düşünmektir. İlk çağlardan beri sorulan ve günümüzde de önemini yitirmemiş olan bazı temel sorular dersin temelini oluşturur: İyi yaşam nedir? Nasıl yaşamalıyız? Erdemli bir birey ve vatandaş olmak ne demektir? Bu ikisi arasındaki muhtemel çatışmalar nasıl çözülebilir? Ders bu bağlamda hukuk ve etik arasındaki çeşitli ilişkileri, politik otorite, temsil ve rıza, özgürlük, adalet ve eşitlik gibi konuları ele almaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite :