Course

LISTEN
SPS 102 İnsan ve Toplum II Select Term:
Bu ders modern dünyada insan türünün varoluş tecrübesini masaya yatıran bilimsen bakış açılarına dair bir giriş dersidir. Bu ders insan türü için dönüştürücü bir dönem olmuş olan 18inci yüzyıl ortasından 21inci yüzyıla kadarki aralığın, yani modern dönemin temel tarihsel dönüm noktalarını farklı teorik çerçeveleri bir araya getirerek inceler. SPS 102 dersi kendisinden önce gelen SPS 101 dersinin bir devamıdır ve o dersteki içerik ve akademik becerileri tamamlayıcı nitelikte dizayn edilmiştir. Bu dersin üç temel amacı vardır. Birinci amaç tarih, sosyoloji, antropoloji ve ekonomi gibi farklı disiplinlerin analitik kavram ve teorilerinin önemli temel örneklerini sunarak insan türünün varoluşunu bilimsel bir çerçeve içinde çalışmanın zorluk ve potansiyelini ortaya koymaktır. İkinci amaç ise öğrencilerin etraflarındaki çağdaş dünyanın dinamiklerini anlayabilmesi için onlara bu gerçekliğin görece yakın bir zamanda nasıl oluştuğunun anlatılması ve dolayısı ile bu gerçekliğin bir tarihselliğe oturtulmasının sağlanmasıdır. Son olarak bu ders akademik dilin (yani bu ders özelinde İngilizce’nin) bilgi üretimi ve eleştirel analizlerde kullanımının önemini vurgulamayı hedefler. Bu doğrultuda dilin beşeri bilimlerdeki rolünü örneğin matematiğin fizik için oynadığı rolü temel alarak tanımlar. Dolayısı ile dilin eleştirel okuma ve yazmada kullanılmasına dair beceri geliştirmeyi dersin yapısına entegre etmiştir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite :