Course

LISTEN
SPS 101 İnsan ve Toplum I Select Term:
Bu ders modern öncesi dünyada (ilk insanlardan 18’inci yüzyılın ortasına kadar) insan türünün varoluş tecrübesini masaya yatıran bilimsel bakış açılarına dair bir giriş dersidir. Dersin dizaynı bir taraftan insanı inceleyen farklı disipliner yaklaşımları bir araya getirirken bir taraftan da modern öncesi dünyanın temel bazı konu ve dönüm noktalarını kaba bir kronolojik sırayla tartışır. Bu dersin üç temel amacı vardır. Birinci amaç tarih, sosyoloji, antropoloji ve ekonomi gibi farklı disiplinlerin analitik kavram ve teorilerinin önemli temel örneklerini sunarak insan türünün varoluşunu bilimsel bir çerçeve içinde çalışmanın zorluk ve potansiyelini ortaya koymaktır. Burada ana düşünce insanın varoluş tecrübesinin de doğadaki herhangi başka bir olgu gibi eleştirel düşüncenin ve bilimsel araştırmanın konusu olabileceğinin ortaya konmasıdır. İkinci amaç ise 18’inci yüzyıl, yani modern dönem öncesi, insan türünün varoluş tecrübe ve tarihinin genel dinamiklerinin öğretilmesi ile öğrencilerin bu dersin devamı olan SPS 102 dersinin yoğunlaştığı modern dönem ve modernite kavramlarına dair tamamlayıcı bir ön bilgiye sahip olmasıdır. Son olarak bu ders akademik dilin (yani bu ders özelinde İngilizce’nin) bilgi üretimi ve eleştirel analizlerde kullanımının önemini vurgulamayı hedefler. Bu doğrultuda dilin beşeri bilimlerdeki rolünü örneğin matematiğin fizik için oynadığı rolü temel alarak tanımlar. Dolayısı ile dilin eleştirel okuma ve yazmada kullanılmasına dair beceri geliştirmeyi dersin yapısına entegre etmiştir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite :