Course

LISTEN
SOC 301 Siyaset Sosyolojisi Select Term:
Bu ders iktidar, siyaset ve devletin sosyolojik açıdan incelenmesine bir giriş niteliği taşımaktadır. İşlenecek konular arasında sosyoloji kuramlarında iktidar ve modern devlet, siyasal rejimlerin toplumsal kökenleri, devrim ve toplumsal hareketlerde toplu eylem, sınıf koalisyonları ve refah devleti, toplumsal bölünmeleri bulunmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -