Course

LISTEN
PSY 350 Sinirbilime Giriş Select Term:
Bu ders insan davranışının biyolojik temellerine odaklanmakta ve sinir işleyişleri (hücre zarı potansiyelleri, iyon kanalları, nörotransmiterler, sinapslar vb.), beyindeki organizasyonun temelleri (korteks, çekirdek, aksonal yollar vb.), ana sinirsel devreleri (duyusal yollar, motor sistem, limbik sistem, otonom sinir sistemi vb.) konularını kapsamaktadır. Ayrıca, elektriksel, kimyasal ve anatomik kavramların davranış ile olan ilişkileri üzerinde özellikle durulacaktır. Konular, (bunlarla sınırlı olmamak ile birlikte) beynin temel anatomisi, işlevi ve beyinde birlikte çalışan sinirsel ve kimyasal sistemler ile çevremizdeki dünyayı nasıl algıladığımızı da içermektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -