Course

LISTEN
PSY 315 Bellek Select Term:
Bu ders, insan belleği ile ilgili bilimsel çalışmalara genel bir bakış sağlamaktadır. İşlenecek konular, bellek sistemleri, kuramları, süreçleri, bellek bozulmasları ve gelişimsel yaklaşımları gibi geniş bir yelpazeyi içerir. Aynı zamanda, bilimsel bulguların günlük hayata uygulamaları da incelenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -