Course

LISTEN
POLS 372 Liberalizm ve Eleştirileri Select Term:
Bu ders iki dizi soruya yanıt arayacaktır. Birincisi siyasi hükümranlığın temelinin ne oldugudur: Siyasi toplum nasıl hasıl olur? Bir devletin "adil" olarak kabul edilmesinin kıstası nedir? Hangi koşullar altında sivil başkaldırı sadece meşru olmakla kalmaz aynı zamanda gerekli olur? İkinci dizi soru ise liberal felsefecilerin temel varsayımlarını sorunsallaştırmayı amaçlar. Daha somutlarsak, bu birey ve akıl kategorilerinin Adorno, Horkheimer ve Foucault gibi düşünürlerin eserlerini dikkatlice okuyarak sorgulamayı içerir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -