Course

LISTEN
POLS 352 Türkiye'de Siyasal Hayat I Select Term:
Bu ders, Türkiye'de demokrasinin konsolidasyonunun problemleri üzerinde yoğunlaşacaktır. Tarihsel bir arka planla başlıyacak ve sonrasında parlementer yapı, siyasal partiler, bürokrasi, ordu ve sivil toplumun analizleri üzerinde durulacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -