Course

LISTEN
PHIL 401 Epistemoloji Select Term:
Bu derste bilginin tanımı, olanaklılığı, kapsamı ve temellerine ilişkin belli başlı problem ve yaklaşımlar ele alınacaktır. Bilginin geleneksel tanımı, şüphecilik, temelselcilik, tutarlılık kuramı, Gettier problemi ve çözüm önerileri bunlar arasındadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -