Course

LISTEN
LIT 359 Edebiyat, İdeoloji ve Direniş Select Term:
Bu ders, 20.yy'da, eleştirmen ve sanatçı sorumluluğunu yeniden tanımlayan ve edebiyatın toplumdaki politik rolünü ortaya koyan önemli edebi şahsiyetler üzerine yoğunlaşır. Bu yüzyılda dünyanın çeşitli yerlerindeki ırk, sınıf baskısı ve sömürgeciliğe karşı mücadelelerin verdiği heyecan, sanatçıları edebiyatın politik olanaklarını yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Ders, bahsedilen bu mücadelelerin odak noktasında yer alan bir grup yazarın incelenmesiyle kültürel çalışmalar alanında eleştirel bir diyaloğu da kapsar. Buna bağlı olarak, kültür, ideoloji, "ırk", "etnisite", sınıf kavramlarının nasıl tanımlandığına ve/ya temsil edildiğine dair teorik tartışmalar vurgulanacaktır. Dersin önemli bir öğrenim çıktısı, öğrenciyi farklı edebi metinlerin politika, ideoloji ve direniş açısından analiz edilmesini sağlayacak kavramsal gereçlerle donatmaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -