Course

LISTEN
LAW 309 Batı Hukuku Tarihi Select Term:
Batı hukuk düşüncesine ve uygulamalarına Örfi Hukuk ve Medeni Hukuk sistemleri egemendir; bu sistemlerin yanında Sosyalist, Dini ve Geleneksel/Kavmi gelenekler de yer bulur. Bu ders, Batılı/Avrupai hukuk kültürüne büyük katkıda bulunmuş olan yasal sistemleri, kanunları ve tarihi gelişmeleri kapsamaktadır. Derste genel bir kronolojik sıralama çerçevesinde kanunlardan, hukuki metinlerden ve hukuk sistemleri veya konuyla ilgili akademik çalışmalardan örnekler sunularak sunulmaktadır. Antik Mezopotamya'dan klasik Yunan ve Roma'ya geçilerek Bizans hukuku, Ortaçağ'da Bolonya'da Roma Hukuku'nun dirilişi ve ortak bir Avrupa hukukunun doğuşu ele alınmaktadır. Ders, Örfi Hukuk ile Medeni Hukuk arasındaki ayrım ile son bulmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -