Course

LISTEN
HUM 317 Ahlak Felsefesinin Büyük Eserleri Select Term:
Bu ders başlıca ahlak kuramlarını ve bunların insan hayatının farklı alanlarına uygulamalarını incelemektedir. Tartışılacak ahlak kuramları erdem ahlakını, deontolojiyi ve sonuçsalcılığı içermekte olup bunlar Platon, Aristoteles, Kant, Mill ve Nietzsche gibi filozofların temel eserleri üzerinden incelenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite : -