Course

LISTEN
HUM 311 Edebiyatta Büyük Eserler: Modernite Öncesi Dünya Select Term:
Bu ders yazıldığı döneme damgasını vurmuş ve günümüzde dünyayı algılayışımız üzerinde halen etkili olan edebi eserlerden örnekleri incelemektedir. Ders seçili eserlerin eleştirel okuması ve karşılaştırmalı analizi çerçevesinde tasarlanmıştır. Tartışma konuları özellikle mitlerin ve arketiplerin edebiyatta karşımıza çıkış biçimleri üzerine odaklanmaktadır. Edebiyatta hayal gücünün, duyguların ve ifade biçimlerinin yansımaları kültürel, toplumsal ve siyasal bağlamda ele alınmaktadır. Ders okuma üzerinde olduğu kadar analitik ve eleştirel yazma üzerinde de durmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite : -