Course

LISTEN
HIST 473 Tarım Toplumlarına Yaklaşımlar Select Term:
Şehirler, kenar mahalleler, gecekondular, gökdelenler ve kent sakinleri sahneye doluşurken, köylüler ve tarımsal hayat ortadan kayboluverdi. Bu ders tarım toplumlarını yeniden akademik çalışmaların merkezine oturtmayı amaçlıyor. Bu amaçla, günümüzün tarım toplumlarına teorik ve karşılaştırmalı-tarihsel Bunun için, çağımızdaki tarım toplumlarını karşılaştırmalı tarih açısından ve teorik perspektiflerle eğiliyor. Tarım tarihi ve sosyolojisi; köylü toplumları ve ekonomilerine ilişkin tipolojiler; ticarileşme, sanayileşme ve kentleşme dinamiklerinin tarım sektöründeki insan hayatları üzerindeki etkisi; toprak tasarrufu sistemleri, ahlâk ekonomisi tartışmaları, göç, köylü etkinliği ve direnişleri, tarım toplumlarının ve/ya köylülerin edebiyat, sinema ve diğer sanat dallarındaki gösterimleri, irdelenecek konular arasında yer alıyor.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -