Course

LISTEN
HIST 424 Aile, Çocuklar, ve Toplumsal Cinsiyet: Avrupa Sosyal Tarihine Temel Yaklaşımlar Select Term:
Tarihsel ve kültürel çalışmalar ''özel yaşamın'', diğer bir deyişle evin içinde yaşanılanın tarihini genellikle dışarıda bırakmışlardır. Bu bağlamda, birey olarak kadınlar ve çocuklar ve bir sosyal kurum olarak aile, uzun süre araştırma ve analizlerin dışında tutulmuştur. Ancak 1960'larda toplumsal tarih statükoyu değiştirmek adına öncü ve dikkate değer bir rol oynamıştır. Toplumsal cinsiyet, çocukluk ve aile önemli çalışma sahaları olarak görülmüş ve sonraki birkaç onyılda ciddi araştırma alanları olarak tanınmışlardır. Aile tarihi, çocukluk tarihi, ve toplumsal cinsiyet tarihi zaman içinde oldukça büyümüş ve belli başlı tarihsel çalışmalar yapılmıştır. Bu trende paralel şekilde bu ders spesifik olarak Avrupa'da aile, toplumsal cinsiyet ve çocukluk üzerine yoğunlaşarak Avrupa tarihi çalışmalarına alternatif bir bakış açısı sunacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -