Course

LISTEN
HART 213 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi Select Term:
Ders, farklı temsil kuramları bağlamında fotoğrafın ve hareketli görüntünün ortaya çıkış sürecini, gelişmesini ve koşullarını ele alacak, bu konuda yerleşik yaklaşımları gözden geçirecektir. Fotoğrafın ve filmin doğuşunu hazırlayan süreçler ve ortaya çıktıklarında onların yeni olmasını sağlayan izlenimler dersin ele alacağı konular arasındadır. Bu sürecin çağdaş dünyada ve kültürde tuttuğu yer, iki alanın farklılığı ve ortak kesişme noktalar görüntü üretiminde kullandığı benzer yaklaşımlar derste irdelenecek, bu çalışmalarda farklı değerlendirmelerden yararlanılacak, görsel malzeme yoğun bir biçimde kullanılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -