Course

LISTEN
FILM 432 Görüntü, Temsil ve Sinema Select Term:
Sinema, her ne kadar 19. yüzyılda doğsa da geniş açılımını 20. Yüzyılda yaşamış bir sanattır. Bir popüler kültür ve propaganda ortamı haline 20.yüzyılda gelmiştir. Gene geçen yüzyılda ortaya çıkan eğlence endüstrisi ve tüketim kültürü hem sinemayı belirlemiş hem de sinemadan etkilenmiştir. Öte yandan da sinema, bir görsellik ortamı ve aracı olarak görsel kültürün dönüşümünü derinden etkilemiştir. Psikanaliz gibi disiplinlerle kurduğu ilişki, 20. yzüyıldaki görsel üretim anlayışını gerek kavram gerekse teknik olarak yeniden kurgulamıştır. Bu derste sinema bu özellik ve boyutlarıyla ele alınacak gerek sinemada oluşturulan gerekse dönüştürülen gerçeklik üstünde durulacaktır. Gerçeğin kendisine ait bir olgu olmanın ötesinde, dönüştürülerek yeniden üretilmesi, bu anlamda temsil kavramını nasıl kullandığı dersin başlıca sorunsalını oluşturacaktır. O nedenle, sinemanın siyaset, tarih, psikanaliz, cinsiyet, sınırsallık, beden, kimlik gibi olgulara bakışı filmler izlenerek tartışılacak, gerçeğin bu farklı alanlarda nasıl temsil edildiği irdelenecektir. Arka plandaysa öğrenciler modernitenin temel sorunlarını ele alacaklardır. Böylece ders, 20. yüzyıl tarih, toplum ve sanat olgularının kesişiminin sinemanın özgül macerası üstünden giderek izlendiği bir ders olarak gelişecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -