Course

LISTEN
FILM 390 Film Çalışmalarına İlişkin Konular Select Term:
Bu dersin amacı sinemadaki belli başlı konu ve temaları işlemektir. Konular kendi içinde çeşitlenecek olsa da, genel olarak yönetmen ve senaryo yazarları, türler, dönemler, eleştirel yaklaşımlar ve temalar üzerine çalışılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -