Course

LISTEN
ECON 484 İleri Makroekonomik Teori II Select Term:
Açık ekonomide reel ve parasal konular, işsizlik, tüketim modelleri, yatırım, para, maliye ve para politikaları. Bu ders aynı anda lisansüstü seminer dersi olarak da sunulmaktadır, bkz. ECON 504
SU Credits : 4.000
ECTS Credit : 7.000
Prerequisite : -
Corequisite :