Course

LISTEN
ECON 450 Bankacılığın Mikroiktisadı Select Term:
Mali piyasaları gelişmiş olsun veya olmasın, tüm ülkelerde mali aracılık ağırlıkla bankalar tarafından gerçekleştirilir. Bu ders, belirsizliğe vurgu yapmak ve mali aracılığın asimetrik bilgiye dayalı teorisini geliştirmek suretiyle, mali aracılık gereksinimini ve bankaların işlevlerini açıklamayı amaçlamaktadır. Dersin birinci bölümünde, banka bir kurum olarak ele alınarak bankacılık ve alacaklı-borçlu ilişkisine sanayi iktisadı yaklaşımı geliştirilecektir. İkinci bölüm mali piyasalardaki aksaklıkların makroekonomik sonuçlarını yani mali krizleri incelemektedir. Son bölümde ise bankacılık sistemindeki istikrarsızlıkların yol açtığı sorunları yönetmek için kamusal müdahalenin gerekçesi ve küreselleşme tartışılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -