Course

LISTEN
ECON 335 Bilgi Ekonomisi Select Term:
Birçok ekonomik durumda, ekonomik aktörler içinde bulundukları durum ya da diğer aktörlerin yapmış oldukları (ya da yapacakları) eylemler hakkında tam bir bilgiye sahip değildirler. Çoğunlukla bazı aktörler daha iyi (ya da daha fazla) bilgiye sahiptir. Bu bilgi asimetrilerinin pazarların işleyişi ve toplumdaki ekonomik kurumların oluşması üzerinde önemli etkileri vardır. Bu ders bu tip problemler üzerine düşünmek için kullanılabilecek ''bütün bir sistem'' öneriyor. İşlenecek konular arasında belirsizlik altında karar verme (beklenen yararlılık kuramı, riske karşı davranış), ters seçilme, sinyal verme, manevi zarar, teşvik ve sözleşme kuramı, asil-vekil problemleri, eksik sözleşme, mekanizma tasarımı gibi temel konular yer aldığı gibi fiyat ayrımcılığı, etkin ücret ve işsizlik, kredi pazarı, girişimcilik, ortaklık, ''hold-up'' problemi, iyelik hakları, sürü psikoloji ile gerçekleşen davranışlar, itibar, ihaleler, eşleşme ve optimal vergilendirme gibi birçok uygulama da bulunmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -