Course

LISTEN
CULT 449 Montesquieu’den Mernissi’ye Harem Edebiyatı Select Term:
Harem bir yer midir? Bir kurum mudur? Harem kavramı hangi cinsellik ve toplumsal cinsiyet kavramlarıyla ilişkilendirilebilir veya onları enforme edebilir? Bu ders haremin bir dizi sosyo-kültürel ve tarihsel bağlamda somutlanan kültürel biçimlenişine eğilir. Hareme ilişkin bazı tarihsel makaleler ile başlanarak oradan Avrupa metinleri, tabloları, fotoğrafları filmleri ve modasının örneklerine geçilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -