Course

LISTEN
CULT 201 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama Select Term:
Bu ders, öğrencilere 19. ve 20. yüzyılda Kültürel Etüdler alanındaki en önemli kuramsal gelişmeleri tanıtacaktır. Derste kültür kavramı ile yapısalcılık, postyapısalcılık, marksizm, feminizm, postmodernizm gibi kuramlar işlenecektir. Kültür alanındaki farklı kuramları tanıtmak dışında, bu derste tv dizilerinden popüler müziğe, polisiye romanlardan karikatürlere bir dizi kültürel ürün incelenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -