Course

LISTEN
ANTH 350 Kalkınma, Sosyal Değişim ve Sosyal Adalet Antropolojisi Select Term:
Neoliberal piyasa ekonomisinin tüm dünyada hayatın her alanı üzerinde kurduğu hakimiyet, kalkınma ve sosyal adaleti sosyal bilimlerin merkezine oturttu. Son 20 yılda, küresel kapitalizmin gelişimiyle beraber Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye yüksek büyüme oranları yakaladı. Fakat bu yüksek büyümenin diğer bir yüzü var: artan gelir eşitsizliği, insan hakları ihlalleri, örgütlü iş gücünün bastırılması, kötüleşen çalışma koşulları, ve işşsizlik. Bu ders etnografik çalışmalar ışığında küresel kapitalizm, gelişme, sosyal değişim ve sosyal adalete dair temel teorik ve eleştirel yaklaşımlara giriş sunmayı amaçlamaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -