University of Pennsylvania ile Ortak Lisans Dersi, SSBF, Güz 2019

LISTEN
Published on 27.06.2019 12:04

Prof.Dr. Meltem Müftüler-Baç, A.B.D.’nin önde gelen 8 Ivy League kurumundan biri olan University of Pennsylvania’da Güz 2019 döneminde ortak lisans dersi açacak ve ziyaretçi araştırmacı olarak bulunacaktır. Lisans öğrencileri için Prof.Dr. Beth Simmons ile ortaklaşa verilecek Uluslararası Sınırlarda Güvenlik ve Endişe: Küresel Açıdan Türkiye ve Amerika Siyasalarına bir Bakış başlıklı dersi Penn ve Sabancı lisans öğrencileri aynı anda alacaklar, ve ortaklaşa çalışmalar yürüteceklerdir. Ocak 2020’de Sabancı kampüsüne gelecek Penn öğrencileri ve öğretim üyeleri dersin son iki haftasını ve saha araştırmalarını ise Sabancı Üniversitesi’nde tamamlayacaklardır. Prof.Dr. Müftüler-Baç, Penn öğretim üyeleri ile ortak araştırmalar yürütecek, küresel değişim üzerine seminer verecektir. Prof.Dr. Müftüler-Baç’ın bu bağlamdaki aktiviteleri Sabancı Üniversitesi ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden olan University of Pennsylvania arasında yeni bir işbirliği yaratacaktır.