Öğretim Üyemiz Arzu Kıbrıs'ın Başarısı

LISTEN
Published on 21.12.2015 11:22

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Arzu Kıbrıs’ın “Siyasi Şiddete Maruz Kalmanın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri” başlıklı çalışması Türkiye’den sosyal ve beşeri bilimler alanında “ERC Starting Grant” desteği alan ilk iki projeden biri oldu.

 

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Arzu Kıbrıs, Avrupa Birliğinin en prestijli bilimsel araştırma destek programlarından biri olan “ERC Starting Grant” ile ödüllendirildi. Bu bağlamda, Arzu Kıbrıs’ın Siyasi Şiddete Maruz Kalmanın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri (Exposure to Political Violence and Individual Behavior) başlıklı projesi beş yıl boyunca Avrupa Birliği’nin Avrupa Araştırma Konseyi tarafından fonlanacak. 

Proje adından da anlaşılacağı gibi siyasi şiddete maruz kalmanın insanların politik, ekonomik ve sosyal davranışları üzerinde ne gibi etkiler yarattığını Türkiye örneği üzerinde inceleyecek. 

Arzu Kıbrıs’ın bu çalışması Türkiye’den sosyal ve beşeri bilimler alanında ERC desteği alan ilk iki projeden biri olması açısından da önem taşıyor. AB bu tür destekleri üye ve aday ülkelerdeki yerleşik bilim insanlarına veriyor ve söz konusu projenin bu sınırlar dahilinde bir ülkede uygulanmasını şart koşuyor. ERC Starting Grant,  rekabetin çok yüksek olduğu ve (European Research Council) Avrupa Araştırma Konseyi’nin de çok seçici davrandığı bir ödül programı.  Yenilikçi, disiplinlerarası ve bilime katkı potansiyeli çok yüksek projeler seçiliyor. 

Sabancı Üniversitesi SSBF Öğretim Üyesi Arzu Kıbrıs, siyasi şiddetin toplumsal sonuçlarını inceleyen araştırmalar yapıyor. Avrupa Barış Bilimcileri Ağı (Network of European Peace Scientists) Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda barış çalışmaları alanının önemli bilimsel dergilerinden biri olan “Peace Economics, Peace Science and Public Policy” dergisinin editörlerinden biri.