SSBF'den yeni bir tezsiz yüksek lisans programı: Uluslararası İlişkiler

LISTEN
Published on 27.04.2014 00:21

SSBF'den yeni bir tezsiz yüksek lisans programı: Uluslararası İlişkiler.

 

 

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı öğrencilere uluslararası ilişkiler disiplininin teorik bilgi altyapısını kazandırmayı ve bu disiplinin uygulamalı alanları ile ilgili becerilerle donatmayı hedeflemektedir. Uluslararası ilişkilerde metodolojiler, yaklaşımlar ve politika uygulamaları odaklı program teori ve pratiği barıştıracak bir eğitim hedeflemektedir. Amacı doğrultusunda geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflediği temel konular şöyle sıralanabilir:

• Türkiye’de ve dünyada uluslararası politikaların nasıl tasarlandığı ve hayata geçirildiğinin incelenmesi.

• Uluslararası siyasi yapı ve kurumların tarihsel gelişimini ve güncel işleyişininin araştırılması.

• Uluslararası, bölgesel ve hükümetler arası örgütlerin yapı, rol ve işlevlerinin incelenmesi.

• Dış politika yapım sürecini, bürokratik yapısını, aktör-yapı ilişkisini ve iç politik ortam ve aktörlerle etkileşimini anlama, politika yapım süreçlerindeki sorunları saptama yönünde çalışmalar yapılması

• Uluslararası İlişkiler teorilerinin kökeni, gelişimi ve yeni tartışmaların incelenmesi

Program 2014-2015 akademik yılında öğrenci almaya başlayacak. Detaylar ve web sayfası yakında yayında olacak...