2013 SSBF Öğretim Ödüllerini Kazananlar

LISTEN
Published on 27.04.2014 00:21


SSBF her yılın Eylül ayında lisans ve lisansüstü programlarda öğretimde üstün başarı sergileyen dört ile altı arasında öğretim üyesini ödüllendirmektedir. Bu ödül sahipleri, eğitime gönül veren geniş SSBF ailemizin bir kesitidir; bütün öğretim üyelerimize kurumumuzun eğitim kalitesine yönelik çabaları ve katkıları için teşekkür ederiz.

 

Ayşe Gül Altınay – Kültürel Çalışmalar lisans ve yüksek lisans derslerindeki başarısı, tez danışmanlıkları ve program koordinatörlüğü görevlerinde gösterdiği performans nedeniyle.

Çağla Aydın – Psikoloji derslerindeki üstün başarısı ve üniversitemizde psikoloji programının öğretim felsefesinin oluşturulmasındaki katkıları nedeniyle. 

Halil Berktay – Lisans ve yüksek lisans düzeyinde verdiği çeşitli derslerdeki başarısı, Tarih yüksek lisans programının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasındaki katkısı ve Yaz Okulu çalışmaları nedeniyle.

Mehmet Emre Hatipoğlu – Siyaset Bilimi ve Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü programlarında verdiği derslerdeki başarısı ve öğrenci danışmanlığı konusunda katkıları nedeniyle.

Selçuk Hüseyin Artut – Görsel İletişim Tasarımı lisansüstü programındaki danışmanlığı ve ses tasarımı konusunda verdiği derslerdeki başarısı nedeniyle.