I-POST'un Twitter konulu projesinde SSBF ve MDBF ortaklığı

LISTEN
Published on 27.04.2014 00:21
Türkiye'de kamu politikalarıyla ilgili bireylerin tutumlarının ve
sosyal trendlerin belirlenmesi konulu I-POST projesini fakültemizden Brooke Luetgert ve Emre Hatipoğlu, Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi'nden de Yücel Saygın ortak yürütecektir. 

Bu projenin iki ana amacı vardır: Türk siyasi hayatına dair Twitter'daki kanaat önderlerinin belirlenmesi ve anayasa reformu, eğitim, dış politika gibi kamu politikalarına dair gerek kanaat önderlerinin gerekse Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının genelinin tutumlarının araştırılması. Araştırmacılar, Türkiye'de farklı konularda kamuoyu oluşma sürecini daha iyi anlamayı ve popüler siyasi retoriğin dinamiklerini detaylı irdelemeyi hedeflemektedirler. Proje dahilinde ileri seviyede bilgisayar destekli metin tanıma teknolojileri geliştirilecek ve buradan elde edilecek veriler siyaset bilimi perspektifinden değerlendirilecektir. I-POST projesiyle Sabancı Üniversitesi'ni sosyal veri toplama ve kamuoyu çözümleme konularında dünyadaki en ileri teknolojileri kullanan bir mükemmeliyet merkezi haline getirmeyi amaçlamaktayız.