POLS Doktora Öğrencimiz Aybars Görgülü'nün yeni yayınları

LISTEN
Published on 27.04.2014 00:21
Siyaset Bilimi doktora öğrencimiz Aybars Görgülü'nün 2 kitap içi bölümü ve 1 makalesi yayınlanmıştır.

Aybars Görgülü İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından basılan Başka Bir İmparatorluk mu?: Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Türk Dış Politikasının On Yılı isimli kitaba makalesiyle katkı sağlamıştır.

Görgülü, Mayıs 2010’da Oxford Üniversitesinde düzenlenen “Değişen Dünyada Türk Dış Politikası” isimli konferansta sunulan tebliğlerden oluşan kitaba Türkiye ve Ermenistan arasında yaşanan yakınlaşma sürecini incelediği "The Litmus Test for Turkey’s New Foreign Policy: The Historical Rapprochement with Armenia" makalesi ile katkıda bulunmuştur.

(Referans: Görgülü, A. 2012, ‘The Litmus Test for Turkey’s New Foreign  Policy: The Historical Rapprochement with Armenia’, In K. Öktem, A. Kadıoğlu, M. Karlı (eds.) Another Empire? A Decade of Turkey’s Foreign Policy Under the Justice and Development Party, Istanbul 2012 - Istanbul Bilgi University Press, Political Science:43, 281-295 pp.)

Aybars'ın 2.yayını ise Erivan Merkezli
Kafkas Enstitüsü (Caucasus Institute) tarafından basılan Kafkasya 2010
(Caucasus 2010) adlı derleme kitaba 2010’da "Türkiye ve Güney Kafkasya"
isimli makalesi ile sağladığı katkıdır. Kitapta 2010 yılında Güney ve
Kuzey Kafkasya’da yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler
karşılaştırmalı bir bakış açısı ile incelenmiş; bölgesel güvenlik,
küresel gelişmeler ve çatışma çözümleri perspektifinden analiz
edilmiştir. Kitabın yayın dili Rusçadır ve aşağıdaki linkten
ulaşılabilir.(Referans: Görgülü, A. 2012, ‘Turkey and the South Caucasus in 2010’, In А. Iskandaryan (ed.), Caucasus 2010, CI, Yerevan, – 140-154 pp.)


http://www.c-i.am/wp-content/uploads/2012/06/yearbook_2010+.pdf

Aybars Görgülü'nün son olarak , Review of Armenian Studies  isimli yılda iki kez yayınlanan tarih, siyaset ve uluslararası ilişkiler dergisinde bir makalesi yayınlamıştır. 'A dispute over Nagorno-Karabakh: A Protracted Conflict' isimli makale Dağlık Karabağ sorunun tarihsel arka planını incelemekte, ihtilaf taraflarının pozisyonlarını analiz etmekte ve sorunu iki farklı analiz seviyesinden ele almaktadır.

(Referans: Görgülü, A. ‘A dispute over Nagorno-Karabakh: A Protracted Conflict', Review of Armenia Studies, Number 25, pp.47-66, Terazi Yayıncılık: Ankara, 2012)