Sabancı Üniversitesinde Psikoloji Lisans Programı açılıyor

LISTEN
Published on 22.05.2014 14:04

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Psikoloji lisans programı başlıyor. Güçlü bir akademik kadro tarafından verilecek derslerin yer aldığı Psikoloji programı, ilk öğrencilerini 2014-2015 akademik yılında kabul edecek.

Sabancı Üniversitesi’nde bir süredir hazırlanmakta olan Psikoloji Lisans Programı, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde açılıyor. 

Sabancı Üniversitesi Psikoloji Lisans Programında okuyacak öğrencilerin, psikolog unvanına sahip kişilerden beklenecek nitelikleri edinmelerini sağlayacak temel bilgi ve yetenekleri kazanmalarının yanı sıra, başka bilgi alanları ve disiplinler ile kesişerek kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Psikoloji programının, değişen dünyada insan zihni ve davranışlarının güncel tanımlarını merak eden, bu bilgileri günlük yaşamda yerinde kullanmak isteyenlerin ilgisini çekeceği öngörülüyor.

Öğrenim dili İngilizce olan Psikoloji Lisans Programında uluslararası akademik standartlar düzeyinde eğitim verilecek. Program, insan düşünce ve davranışını ve bunları doğuran süreçleri inceleyen psikoloji bilim dalı hakkında yöntem ve bilgi donanımı sağlıyor. Psikoloji programını seçen kişi mezun olduktan sonra, kariyerine ister uygulamalı alanlarda insan kaynakları veya pazarlama uzmanı, eğitimci, danışman/terapist olarak devam etmeyi hedeflesin, isterse psikolojinin bir alt dalında akademik araştırmaya devam etsin, bu program gereken altyapıyı eksiksiz vermeyi hedefliyor.

Program mezunlarının bir yandan resmi kuruluşlarda, ulusal ve uluslararası bağlantılı sivil toplum örgütlerinde, eğitim kurumlarında ve uluslararası kurum ve piyasalarda istihdam olanaklarına kavuşmaları beklenirken, diğer yandan da sosyoloji, antropoloji, ekonomi, siyaset bilimi gibi sosyal bilim alanlarından, sinirbilim, biyoloji gibi doğa bilimi alanlarına uzanan geniş bir yelpazede yüksek lisans eğitimlerine devam etmeleri bekleniyor.

Psikoloji biliminin ürettiği bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı bilen bireyler yetiştirilecek.

Günümüzde psikoloji bilimi, birçok bilim alanından oluşan disiplinlerarası bir altyapıdan destek alıyor. Bu disiplinlerin  arasında biyoloji, sinirbilim, bilgisayar bilimi, ekonomi, antropoloji ve siyaset bilimi sayılabilir. Sabancı Üniversitesi’nin disiplinlerarası sistemi, güncel psikoloji eğitimi için çok uygun bir ortam oluşturuyor. Çağdaş psikoloji, insan davranışını, sinir hücrelerinden bedendeki kimyasal dengelere, zihin süreçlerinden bunların toplum, kültür ve sağlık ile etkileşimlerine kadar uzanan bir yelpazede inceliyor. 

Sabancı Üniversitesi öğrencileri üniversiteye başladıkları ilk yılda aldıkları Temel Geliştirme Programı'nda sözü edilen disiplinlerin temel varsayımlarını ve bakış açılarını öğrenmeye başladıkları için, yaygın ve geleneksel psikoloji eğitimi verilen okullardaki öğrencilere göre çok daha donanımlı olma ve hızlı gelişme imkanına sahip olacaklar. Bu da, Sabancı Üniversitesi Psikoloji Lisans Programından mezun olacak gençlere üstün başarıyı yakalama fırsatı verecek.