Öğretim Üyemiz Y. Hakan Erdem UNESCO'da Uluslararası Bilim Kurulu Üyesi

LISTEN
Published on 27.03.2014 12:06

SU Tarih Programından Y. Hakan Erdem UNESCO’nun Köle Yolu Projesi: Direniş, Özgürlük, Miras adlı projesinin Uluslararası Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. Uluslararası Bilim Kurulu, geniş bir akademik dağılım gösteren ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen 20 kişiden oluşan bir kurul olup her iki yılda bir üyelerinin yarısı yenilenmektedir.

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın Erdem’e gönderdiği davet mektubuna göre 1994 yılında başlatılan Köle Yolu Projesi’nin “Akademik kurumlarla işbirliği içinde bir araştırma programı; bu tarihin öğretilmesini kolaylaştıracak malzemeyi ve pedagojik yönelimleri geliştirmek için bir eğitim programı; Afrika Diyasporası’nın kültür, sanat, bilgi ve inanç alanındaki katkılarını teşvik edecek bir programı; hafıza yollarının teşviki için bir programı ve köle ticaretine ilişkin sözlü geleneklerin ve arşivlerin korunması için bir programı” olmak üzere “birbiriyle ilgili beş adet girişimi bulunmaktadır”.