Meltem Müftüler-Baç Stockholm Üniversitesi SUITS araştırma merkezinde

Dinle

Meltem Müftüler-Baç Stockholm Üniversitesi'ne Bağlı Profesör olarak atanmıştır. Stokholm Üniversitesi'nde SUITS araştırma merkezinde yapılacak araştırma ve aktivitelere katılarak en yüksek düzeyde interdisipliner araştırmalar üretilmesine katkıda bulunacaktır.

Detayli bilgi için //www.suits.su.se/collaboration/affiliated-faculty