Languages


Ersin Kalaycıoğlu

LISTEN
E-Mail
ersinkalaycioglu@sabanciunivedu
Phone
(216) 483 9345
Personal Web
Title
Emeritus Faculty Member
Education

Undergraduate: Istanbul University, Faculty of Economics 1969 - 1973 Master of Arts: The University of Iowa Department of Political Science 1975 Ph. D.: The University of Iowa, Department of Political Science 1977

Areas of Interest
Conducted various survey research projects, both alone and in collaboration with other colleagues. Participated in the design and fieldwork of "Political Conditions of Rural Economic Development Project," with Ilter Turan. That project was conducted under the auspices of the University of Iowa during 1978 and 1980. Designed a study of the institutionalization process of the Turkish Grand National Assembly (TGNA), and conducted surveys with the deputies of the XVIIth Assembly in 1984, and of the XVIIIth Assembly in 1988. Participated in the national survey of socio economic outlook of the Turkish households with Yilmaz Esmer and Hamit Fisek of Bogazici University, in summer 1986. Participated in the "Turkish Values" survey with Ustun Erguder and Yilmaz Esmer of Bogazici University, Department of Political Science in the Fall of 1990, and also in 1996 -1997 with Yılmaz Esmer.

Conducted a panel study of the Turkish voters in October 2002 and February 2003 on political participation and voting behavior with Ustun Erguder and Ali Carkoglu. Conducted a field survey of socio-political attitudes toward women in Turkey with Binnaz Toprak of Bogazici University, during July 2003. Conducted a national field survey of "Socio-political orientations and attitudes in Turkey"; in collaboration with Ali Çarkoğlu of Sabancı University in April and May 2006.

Conducted a national survey of voters in June - September 2007 with Ali Çarkoğlu of Sabanci University. Conducted the national field survey on religiosity in 2008, on social inequality in 2009, environment in 2010 and health in 2011 with Ali Çarkoğlu, which are part of an international project of the International Social Survey Program (ISSP) and the first three projects were sponsored by TÜBİTAK. The data collected in those surveys were analyzed and presented as research reports from 2008 onwards in collaboration with Ali Çarkoğlu of Sabancı University.

Dr. Kalaycıoğlu also participated in the national field survey on electoral behavior, in collaboration with Ali Çarkoğlu in every national election between 2002 to the 2018 national elections in Turkey.
Dr. Kalaycıoğlu has worked as a principal investigator on other national field surveys as part of the International Social Survey Program (ISSP) in Turkey since 2008, which examines such social, political and economic issues as Religiosity, Inequality, Citizenship, Family, Healthcare, National Identity, Work Orientation in 48 nation - states around the globe.
Aynı zamanda 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin seçim sonrası (post - election) saha araştırmasıyla, 2015 Haziran genel seçimlerini Koç Üniversitesi'nden Ali Çarkoğlu ile birlikte yönetti. 2018 Genel seçimleri araştırmasını da Koç Üniveritesi'den Ali Çarkoğlu, Sabancı Üniversitesi'nden Mert Moral ve Koç Üniversitesinden S. Erdem Aykaç ile birlikte yönetti.
Memberships
Bilim Akademisi (Academy of Science), Turkish Political Science Association, Turkish Social Science Association, Istanbul Policy Center (IPC), International Studies Association (ISA), Mid-West Political Science Association (MPSA), Global Relations Forum (GRF), Turkish Political Science Association (SITD), International Political Science Association (IPSA)
Publications
 • Article
  Kocapınar, Gülnur and Kalaycıoğlu, Ersin (2024) "Elections and partisanship: analyzing the results of the 2023 general elections in Turkey". Published Online First https://dx.doi.org/10.1080/14683857.2024.2311942
  Kalaycıoğlu, Ersin (2023) "A hundred years of flux: Turkish political regimes from 1921 to 2023", Turkish Studies, Vol.24, No.3-4, 412-434 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2020) "Halk yönetimi: popülizm ve demokrasi", İktisat ve Toplum, Vol.115, 4-21 (NA)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2019) "Popülizm(ler) ve temsili - liberal demokrasi'nin bunalımları [Populism(s) and the crises of liberal democracy]", Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol.2, No.8, 8-28 (NA)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2018) "Two elections and a political regime in crisis: Turkish politics at the crossroads", Southeast European and Black Sea Studies, Vol.18, No.1, 21-51 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2016) "The conundrum of coalition politics in Turkey", Turkish Studies, Vol.17, No.1, 31-38 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2015) "Turkish popular presidential elections: deepening legitimacy issues and looming regime change", South European Society and Politics, Vol.20, No.2, 157-179 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2014) "Local elections and the Turkish voter: looking for the determinants of party choice", South European Society and Politics, Vol.19, No.4, 583-600 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2013) "Turkish party system: leaders, vote and institutionalization", Southeast European and Black Sea Studies, Vol.13, No.4, 483-502 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2013) "Türkiye'nin yeni siyasal rejim arayışı", Yeni Türkiye: Başkanlık Sistemi Özel Sayısı, Vol.51, 214-222 (NA)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2012) "Kulturkampf in Turkey: the constitutional referendum of 12 September 2010", South European Society and Politics (Sp. Iss. SI), Vol.17, No.1, 1-22 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2011) "The Turkish - EU odyssey and political regime change in Turkey", South European Society and Politics (Sp. Iss. SI), Vol.16, No.2, 265-278 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2010) "Justice and development party at the Helm: resurgence of Islam or restitution of the right-of-center predominant party?", Turkish Studies, Vol.11, No.1, 29-44 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2009) "Public choice and foreign affairs: democracy and international relations in Turkey", New Perspectives on Turkey (Sp. Iss. SI), No.40, 57-81 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2008) "Attitudinal orientation to party organizations in Turkey in the 2000s", Turkish Studies, Vol.9, No.2, 297-316 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2007) "Religiosity and protest behaviour: the case of Turkey in comparative perspective", Journal of Southern Europe and the Balkans,, Vol.9, No.3, 275-291 (NA)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2002) "The Motherland party: the challenge of institutionalization in a charismatic leader party", Turkish Studies, Vol.3, No.1, 40-61 (NA)
 • Book
  Elections and public opinion in Turkey: through the prism of the 2018 elections, Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (eds.), London and New York: Routledge (Taylor & Francis Group), December 2021
  Kalaycıoğlu, Ersin and Çarkoğlu, Ali, Fragile but resilient? Turkish electoral dynamics 2002 – 2015, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, April 2021
  Kalaycıoğlu, Ersin, Halk yönetimi: demokrasi ve popülizm çatışmasında dünya, Ankara: Efil Yayınları, February 2021
  Türk siyasal hayatı: Türkiye'de politik değişim ve modernleşme, Kalaycıoğlu, Ersin and Sarıbay, Ali Yaşar (eds.), Ankara: Sentez Yayınları 2014
  Karşılaştırmalı siyasal sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2012
  Karşılaştırmalı siyasal sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2011
  Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin, The rising tide of conservatism in Turkey, New York: Palgrave-Macmillan, May 2009
  Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin, Turkish democracy today: elections, protest and stability in an islamic society, London: I.B. Tauris, February 2007
  Kalaycıoğlu, Ersin, Turkish dynamics: bridge across troubled lands, New York, USA: Palgrave Macmillan 2005
  Kalaycıoğlu, Ersin, İyi yönetişim ve yerel yönetimler, İstanbul: WALD Akademisi, March 2003
 • Book Section / Chapter
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Yasamanın yüzyıllık kurumsallaşma öyküsü: Türkiye Büyük Millet Meclisi", Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüzüncü Yıl Armağanı: Hukuk, Siyaset Bilimi ve Tarih, Araştırmaları Derneği, Anayasa Hukuku and Oder, Bertil Emrah (eds.), İstanbul: Tekin Yayınevi, October 2022, 313-357
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Comparative politics: introduction", Comparative Political Systems, Usul, Ali Resül (ed.), Eskişehir: Anadolu University Publications, September 2022, 3-35
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Majoritarian consolidated parliamentary democracy: United Kingdom (Britain)", Comparative Political Systems, Usul, Ali Resül (ed.), Eskişehir: Anadolu University Publications, September 2022, 37-66
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Kemalizm ve post-Kemalizm ayrışmasında Türkiye'de siyaset bilimi", Post-Post-Kemalizm: Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar, Aytürk, İlker and Esen, Berk (eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, March 2022, 51-96
  Kalaycıoğlu, Ersin and Kocapınar Yıldırım, Gülnur, "Turkey's constitutional referendum: the 16 April 2017 referendum in historical perspective", The Palgrave Handbook of European Referendums, Smith, Julie (ed.), Switzerland: Palgrave Macmillan Cham, March 2021, 405-426
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Küresel koronavirüs salgınından sonra Türkiye'de siyaset", Salgın Ekonomisi, Çolak, Ömer Faruk (ed.), İstanbul: Efil Yayınevi, August 2020, 163-186
  Kalaycıoğlu, Ersin, "The evolution of conventional political participation in Turkey", The Oxford Handbook of Turkish Politics, Tezcür, Güneş Murat (ed.), Oxford, England: Oxford University Press, July 2020, 363-384
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Elections, parties and the party system", The Routledge Handbook of Turkish Politics, Özerdem, Alpaslan and Whiting, Matthew (eds.), London and New York: Routledge, April 2019, 83-102
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Turkish democratization falters again", Regierungssysteme im Lichte von "Checks and Balances", Scherzberg, Arno and Can, Osman and Doğan, İlyas (eds.), Berlin: Lit, March 2017, 9-46
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Türkiye'de siyasal katılma ve siyasal kültür", Türkiye'de Siyasal Yaşam: Dün, Bugün, Yarın, Kabasakal, Mehmet (ed.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, October 2016, 183-215
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Alaturka başkanlık rejimi ve Türkiye'nin otoriterlikle imtihanı", Kritik Kavşak: Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi, Akaş, Cem (ed.), Istanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, June 2015, 153-163
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Neo-Hamidiyenlik çapulculuğa karşı: Gezi Parkı'nın gösterdikleri", Suriçi'nde Bir Yaşam: Toktamış Ateş’e Armağan, Aral, Fahri (ed.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, July 2014, 407-416
  Kalaycıoğlu, Ersin, "EU fervor in Turkey: foreign policy as a domestic political apparatus", The Great Catalyst: European Union Project and Lessons from Greece and Turkey, Temel, Bülent (ed.), New York: Lexington Books, February 2014, 155-172
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Türkiye'de halkoylamaları: katılma mı, yürütme vesayeti mi?", Demokrasi ve Siyasal Katılım: 23-24 Haziran 2012, Boztekin, Nihal (ed.), İstanbul: Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcilği, August 2013, 68-74
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Çevre ve Türk seçmeni: algılar, sorunlar ve tepkiler", Çevre Yönetişimi, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, July 2013, 120-153
  Kalaycıoğlu, Ersin, "The Turkish-EU odyssey and political regime change in Turkey", Turkey and the EU: Accession and Reform, Avcı, Gamze and Çarkoğlu, Ali (eds.), London: Routledge 2013, 57-70
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Turkey", The Oxford Companion to Comparative Politics, Krieger, Joel (ed.), New York, NY, USA: The Oxford University Press 2013, 448-452
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Political culture", The Routledge Handbook of Modern Turkey, Heper, Metin and Sayarı, Sabri (eds.), New York: Routledge, July 2012, 171-181
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Karşılaştırmalı siyaset: giriş", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları 2012, 2-37
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Çoğunlukçu kurumsallaşmış parlamenter rejim: Birleşik Krallık (Britanya)", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları 2012, 38-64
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Meandering Turkey and the European Union relations: fatigue or doom", Turkey and the European Union: Different Dimensions, Müller, Peter-Christian and Haluk, Kabaalioğlu (eds.), Baden, Germany: Nomos 2012, 67-85
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Karşılaştırmalı siyaset", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2011, 2-31
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Çoğunlukçu kurumsallaşmış parlamenter rejim: Birleşik Krallık (Britanya)", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2011, 56-83
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Çağdaş dünyada siyasal sistemler", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2011, 32-55
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Democracy, Islam, and secularism in Turkey", The Struggle Over Democracy in the Middle East: Regional Politics and External Policies, Brown, Nathan J. and Shahin, Emad El-Din (eds.), London: Routledge, October 2010, 153-186
  Kalaycıoğlu, Ersin, "The Turkish grand national assembly: new challenges and old problems", Turkey's Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century, Kerslake, Celia and Öktem, Kerem and Robins, Philip (eds.), Hampshire: Palgrave Macmillan, March 2010, 119 -141
  Kalaycıoğlu, Ersin, "From parliamentary uni-partyism to fragmented multi-partyism: the odyssey of political regimes in the Turkish Republic", Turkey in the Twentieth Century (La Turquie Au Vingtieme Siecle), Zürcher, Erik Jan (ed.), Berlin: Klaus Schwarz in Kommission, November 2008, 89-116
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Türkiye'de demokrasi’nin pekişmesi: bir siyasal kültür sorunu (Democratic consolidation in Turkey: a problem of political culture)", Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Armağan (Essays in Honor of Ergun Özbudun), Yazıcı, Serap and Gözler, Kemal and Keyman, Fuat and Göztepe, Ece (eds.), Ankara: Yetkin Yayınları, June 2008, 247-277
  Kalaycıoğlu, Ersin, "State and civil society in Turkey: democracy, development and protest", Civil Society in the Muslim World: Contemporary Perspectives, Sajoo, Amyn B. (ed.), New York: I.B.Tauris, November 2002, 247-272
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Elections and governance", Politics, Parties, and Elections in Turkey, Sayarı, Sabri and Esmer, Yılmaz R. (eds.), Boulder, CO: Lynne Rienner, March 2002, 55-71
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Turkey's choice: the road away from the Europian Union", Turkey: The Road Ahead, Stockholm: Swedish Institute of International Affairs, February 2002
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Civil society in Turkey: continuity or change?", Turkish Transformation: New Century-New Challenges, Beeley, Brian (ed.), Huntingdon: Eothen, January 2002, 59-78
 • Papers in Conference Proceedings
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Justice and development party at the Helm: resurgence of islam or restitution of right of center predominant party?", Annual Conference of the Midwest Political Science Association at the Palmer House, Chicago, Illinois, USA: Midwest Political Science Association, April 2008
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Party identification, islam and secularism in Turkey", International Studies Association’s Annual Conference, Arizona, USA: International Studies Association, March 2008
  Kalaycıoğlu, Ersin, "İstanbul'da iyi yönetişim: bir model tasarımı", Yerel Kalkınmada Belediyelerin Rolü Sempozyumu, İstanbul: Pendik Belediyesi Yayınları, February 2004, 40-49
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Regional economic cooperation in the black sea area", Ukraine and Regional Cooperation in Security : Looking Ahead, Rome: NATO Collage Publications, October 2003, 97-114
 • Working Paper / Technical Report
  Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin, "Türkiye’de dindarlık: uluslararası bir karşılaştırma (Religiosity in Turkey: an internaional comparison)", November 2009, Sabancı University ID:SU_FASS_2010/0002
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Party affiliations of Turkish voters today", December 2007
 • Before SU Publications

  Books: Karşılaştırmalı Siyasal Katılma, (Comparative Political Participation), (Istanbul: Istanbul University, Faculty of Political Science Publications, 1983) 430 pages. Çağdaş Siyasal Bilim, (Contemporary Political Science), (Istanbul: Beta Pub., 1984) 446 pages. (A textbook surveying major models, approaches, and findings of political science research of the 1960s, 1970s, and the 1980s). Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, (The Development of Turkish Political Life), (Istanbul: Beta Pub., 1986) 544 pages. (A compilation of major works on Turkish politics edited in collaboration with Ali Yaşar Sarıbay). Türkiye'de Siyaset, (Turkish Politics), (Istanbul: Der Pub., 1995) 560 pages. (A compilation of major works on Turkish politics edited in collaboration with Ali Yaşar Sarıbay). Turkey: Political, Social and Economic Challenges for the 1990s, (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1995). (Co-edited with Çigdem Balim, Cevat Karatas, Gareth Winrow, Feroz Yasamee). Türkiye’de Politik Değişim ve Modernlesme, (Political Change and Modernization in Turkey), (Istanbul: Alfa, 2000), 466 pages. (A compilation of major works on Turkish politics edited in collaboration with Ali Yasar Saribay). Authored Turkish Dynamics: A Bridge across Troubled Lands, (New York, N. Y: Palgrave Macmillan, 2005). Co-edited, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernlesme, (Political Change and Modernization in Turkey), (Istanbul: Alfa/Aktüel, 2007), 564 pages. (A textbook which consists of compilation of major works on Turkish politics co-edited by Ali Yasar Saribay). Co-authored Turkish Democracy Today: Elections, Participation and Stability in an Islamic Society, (London: I. B. Tauris, 2007) (co-authored by Ali Carkoglu), The Rising Tide of Turkish Conservatism, (New York, N.Y: Palgrave Macmillan, 2009) (co-authored by Ali Carkoglu). Co-edited, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (Comparative Political Systems) (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2011) (co-edited by Deniz Kağnıcıoğlu), and co-edited  Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (Comparative Political Systems) (Kısaltılmış Yeni Baskı) (Abridged New Edition) (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2012) (co-edited by Deniz Kağnıcıoğlu). Türk Siyasal Hayatı: Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, (5th ed.) (Bursa: Sentez Yayınları, 2014) (A textbook which consists of a compilation of major works on Turkish politics co-edited by Ali Yasar Saribay). Halk Yönetimi: Demokrasi ve Popülizm Çatışmasında Dünya, (Popular Rule: World under the Clash of Democracy and Populism). (Ankara, Efil Yayınları, 2021). Fragile but Resilient? Turkish Electoral Dynamics 2002 – 2015, (Michigan: University of Michigan Press, 2021). (ISBN-10 : 0472132431; ISBN-13 : 978-0472132430); (co-authored by Ali Çarkoğlu).