Languages


Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Araştırmacılarının Fark Yaratan

LISTEN
Published on 21.01.2015 12:14

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Araştırmacılarının Fark Yaratan Başarısı

Sabancı Üniversitesi’nden 18 proje, EYLÜL 2014 Döneminde TÜBİTAK desteği aldı

Sabancı Üniversitesi TÜBİTAK Eylül 2014 Döneminde 1001, 3501 ve 1005 programlarına yapmış olduğu başvuru sayısına göre desteklenen 18 adet proje ile %69 oranında başarılı oldu.

Öğretim üyesi başına proje sayısına bakıldığında da, Sabancı Üniversitesi kendisine en yakın üniversiteden 1,6 kat daha yüksek bir orana ulaşma başarısını gösterdi. Mart 2014 döneminde bu oran 1,4 idi. Eylül 2014 başvuru sonuçlarına göre 1001, 3501 ve 1005 programlarında Türkiye çapında desteklenen toplam proje sayısının %3,4’ü Sabancı Üniversitesi’ne ait. Bu oran Mart 2014 döneminde ise %2,3 olmuştu.TÜBİTAK 2014 Eylül Dönemi – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001)  kapsamında desteklenen projeler

Doç. Dr. Albert Levi, MDBF, "Gövde Alan Ağlarında Güvenli İletişim"

Doç. Dr. Devrim Gözüaçık, MDBF, "MikroRNA 376 Ailesinin Kanser Oluşum ve Gelişimine Etkisinin Araştırılması"

Prof. Dr. Erhan Budak, MDBF, "Yüksek Performanslı Taşlama Süreçleri için Analitik Modellemeve Ölçme Yöntemlerinin Geliştirilmesi"

Doç. Dr.  Gözde Ünal, MDBF, "Parkinson Hastalarında Birleşik Difüzyon MR-Fonksiyonel MR Analizi ile Beyin Subtalamik Nukleus Çekirdeklerinin Lokalizasyonu ve Derin Beyin Stimülasyonu Uygulaması"

Prof. Dr. Henning Stichtenoth, MDBF, "Sonlu Cisimler Üzerinde Tanımlı Polinomlar: Teori ve Uygulamalar 2"

Prof. Dr. Hikmet Budak, MDBF, "Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) 5DS Kromozomunun Referans Dizilemesi"

Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Yenigün, MDBF, "Sıfırlama Dizileri Üretimi ve Cerny Sanıtı Yanlışlaması için Paralel Hesaplama Teknolojilerinin Kullanımı"

Prof. Dr. İbrahim Tekin, MDBF, "MIMO Bazlı Haberleşme Uygulamaları ve Mobil Telefonlar için Çoklu-Girişli Geniş Bantlı Tek Anten Tasarımı ve Gerçeklenmesi"

Doç. Dr. Kemalettin Erbatur, MDBF, "Dört Bacaklı Robot Tasarım İmalat ve Kontrolü"

Dr. Özlem Oral, SUNUM, "Aktif Protein Kinaz C İzozimlerinin Otofaji Mekanizması Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Otofaji ile İlişkili Hedef Gen/Proteinlerinin Araştırması"

Doç. Dr. Selim Balcısoy, MDBF, "Konumsal Artırılmış Gerçeklik ve Fiziksel Görselleştirmeler Temelli Görsel Veri Analizi Sistemi"

Dr. Tolga Sütlü, SUNUM, "Kanser İmmünoterapisi Hedef Molekküllerinin Keşfi için Hücresel Düzeyde Bir Tarama Testi"

Prof. Dr. Uğur Sezerman, MDBF, "Kolon Kanseri Etiyolojisindeki Epigenetik ve Diğer Faktörler ile Bu Faktörlerin Hedeflediği Önemli Yolakların Belirlenmesi"

Prof. Dr. Yaşar Gürbüz, MDBF, "Pasif Görüntüleme Sistemleri için SiGe BiCMOS Tabanlı, 94 GHz, Tümleşik Radyometre Gerçeklenmesi"

TÜBİTAK 2014 Eylül Dönemi – Kariyer Geliştirme Programı (3501) kapsamında desteklenen projeler

Dr. Feray Bakan, SUNUM, "Kalsiyum Fosfat Nanopartiküllerinin siRNA Taşıyıcısı Olarak Üretimi ve siRNA Yüklü Nanopartiküllerin Gen Susturma Etkilerinin in Vitro İncelenmesi"

Yrd. Doç. Dr. Hakkı Yazıcı, SSBF, "Yönlendirilmiş Teknolojik Değişim Altında Optimal Yeniden Dağıtımcı Vergilendirme"

TÜBİTAK 2014 Eylül Dönemi – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (1005) kapsamında desteklenen projeler

Dr. Lale Işıkel Şanlı, SUNUM, "Farklı Fonsiyonelliklere, Yüksek Mukavemet ve Elektrik İletkenliğe Sahip Grafen Liflerin Makro Ölçekli Üretimi"

Yrd. Doç. Dr. Özge Akbulut, MDBF, "Silikon-Bazlı Kompozit İnsan Doku ve Organ Modellerinin Cerrahi Simülasyon Amaçlı Tasarımı ve Üretimi"