Course

LISTEN
VA 401 Sanat Atölyesi III Select Term:
Üçüncü yıldaki yoğun eklektik programdan sonra, bu aşamada öğrencilerin kendi ifade biçimlerini oluşturmaya başlamalarını sağlaması amaçlanmaktadır. Kendi kimliklerini kazanma aşamasında hocaların rehberliğiyle, işler sorgulanacak ve tartışılacaktır.
SU Credits : 4.000
ECTS Credit : 7.000
Prerequisite : -
Corequisite : -