Course

LISTEN
VA 328 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme Select Term:
Ders öğrencinin sayısal ve fotografik görüntüleme tekniklerini ve teknolojilerini stüdyo ortamında uygulamalı olarak öğrenmesine yöneliktir. Öğrenci, gerek yazılım uygulamaları gerek daha geleneksel yöntemler ile yapılan üretim sonrası süreci de kapsayan bu teknik ve tekonolojileri kullanması ve kendi özgün ve sanatsal üslup ve tekniğini geliştirmesi için yönlendirilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -