Course

LISTEN
VA 304 Tasarım Atölyesi II Select Term:
Tasarım kavramı içerisindeki farklı öğeleri tanımayı ve sorgulamayı amaçlayan bu derste, multimedya ve web tasarımına yönelik pratiklere geniş yer verilecek, tasarım çalışmaları üzerinde durulacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 7.000
Prerequisite : -
Corequisite : -