Course

LISTEN
SPS 315 Sosyal Ağların Analizi Select Term:
Bu ders sosyal ağların analizinde temel kuramsal ve metodolojik yaklaşımlar ve bunların uygulamalarını sunmayı amaçlamaktadır. Değişik sosyal bilim alanlarındaki uygulamalar sistematik olarak sunulur ve tartışılır. Temel kuramsal ve metodolojik değerlendirmelerin yanı sıra öğrenciler ampirik sosyal ağ analizi yapmaya yönlendirilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -