Course

LISTEN
SOC 318 Nitel Araştırma Yöntemleri Select Term:
Bu ders nitel sosyolojik araştırmanın temel prensiplerini öğrencilere aktarmayı amaçlar. Yorumlamacı sorular ve mülakat, katılımcı gözlem, tematik odak grupları, karşılaştırmalı yaklaşımlar ve geniş katılımlı anketlerin nitel analizi gibi sosyolojik yöntemleri güçlü bir kuramsal temel üzerine inşa etme becerisi kazandırır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -