Course

LISTEN
PSY 403 Psikolijide İleri Düzey Araştırma Select Term:
Bu dersin amacı literatür taraması, data analizi, ve yazım konularındaki bilgi ve becerileri geliştirmektir. Dersin konuları arasında hipotez geliştirme, bilimsel makalelerin yapısı, yöntemlerin tanımlanması, ve bilimsel araştırma yazılarının yazılması yer almaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -