Course

LISTEN
PSY 368 Ergen Gelişimi ve Ruh Sağlığı Select Term:
Bu ders ergenlik döneminde görülen fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal değişimleri aile bağlamının yanı sıra akranlar, okul, kültür gibi daha geniş sosyal sistemler içinde ele almayı hedeflemektedir. Ergenlik döneminde risk ve dayanıklılık konuları özellikle psikososyal gelişim açısından tartışılmaktadır. Öğrencilerin bu gelişimsel döneme özgü ruh sağlığı sorunları arasında yer alan depresyon, yeme bozuklukları ve madde kötüye kullanımı gibi hakkında derinlemesine bilgi edinmeleri de hedeflenmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -