Course

LISTEN
PSY 365 Aile ve Çift Terapisi Select Term:
Bu ders, aileve çift terapilerinin temelinde yer alan kavramları öğrencilere tanıtmaktır. Ders içerisinde işlenecek konular arasında, genel sistem teoirisinin temel varsayımları, aile ve çiftlerin işlevselliğine katkıda bulunan yaşam-döngüsü bakış açıları ve temel aile ve çift terapisi yaklaşımları yer almaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -