Course

LISTEN
PSY 344 Grup Süreçleri Select Term:
Bu ders, çağdaş sosyal psikoloji alan yazınına dayanarak, öğrencilere grup oluşumu ve grup düşüncesi, grup karar verme süreçleri, iç grup çeşitliliği ve içgrup kimlikle özdeşleşme gibi grup içi süreçler ve dinamiklerin yanısıra önyargı ve kalıpyargıların oluşumu ile dışgruplara yönelik tutum ve davranışlar gibi gruplar arası süreçleri tanıtmaktadır. Ders grup süreçleri alanındaki klasik teoriler yanında sosyal psikoloji ve kişilik bilimindeki modern araştırmalara odaklanmakta ve öğrencilere farklı alanlarda grup-grup ve grup-birey dinamiklerinin oluşumu hakkında genel bir anlayış kazandırmayı hedeflemektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -