Course

LISTEN
PSY 316 Dikkat Select Term:
Bu derste dikkat teorileri ve mekanizmaları incelenmektedir. Ders, klasik davranışsal ve modern nörobilişsel dikkat modelleri, dikkatin klinik bozukluklarına kısa bir genel bakışı ve dikkat ile diğer bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişkileri kapsamaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -